registrovaná značka umělých trávníků JUTA

Team-Master s korkem v Německu

Firma Bonasch z Berglenu dokončila instalaci hřiště v Bádensku-Württembersku: JUTAgrass Team-Master 35/220 s korkovým zásypem Amorim.

 
nahoru