registrovaná značka umělých trávníků JUTA

JUTAgrass v tramvajovém kolejišti

Nezvykle zelená tramvajová trať se objevila na Slovensku v Košicích. Na třídě SNP začala spol. Prokop rail instalovat náš trávník Popular 25.

Koleje

 
nahoru