Systémy instalace

Instalace umělého trávníku

JUTA a.s. doporučuje, aby instalaci umělého trávníku, provedla specializovaná firma s odborným dohledem, ale to neznamená, že instalaci nemůže provádět laik. Před samotnou pokládkou je nutné vypracovat podrobnou projektovou dokumentaci, kterou doporučujeme konzultovat s odborníky, jako například i se zahradním architektem.

Umělý trávník lze také pokládat na nové i stávající asfaltové nebo betonové povrchy, ale zde se doporučuje podložit umělý trávník pružnou podložkou. U této instalace musí být zaručen minimální spád pro odvod vody.

Pokládka začíná úpravou stávajících prostorů. Umělý trávník se pokládá na stabilizovaném voděpropustném podloží. Pokud je to nutné, provede se vybudování drenážního systému a podložní vrstvy z drceného kameniva zajišťující propustnost podloží. Drenážní systém se zaústí buď do stávající kanalizace nebo do vsakovacích jam či volně do terénu.

Povrch před pokládkou musí být zbaven ostrých hran (např.: kamenů, kořenů atd.) – čím rovnější a hladší podklad, tím lepší výsledný estetický dojem. Vrchní podkladní vrstva z jemnozrnného kameniva velikosti zrna 0,5 – 2 mm výšky 20 – 30 mm se musí zválcovat nebo udusat vibrační deskou. Budování podloží lze realizovat běžně dostupnou mechanizací. Obvod plochy s umělým trávníkem by měl být zakončen betonovými obrubníky, do kterých by měl být tzv. „zakončen“ umělý trávník. Umělý trávník lze k podloží připevnit kotvícími ocelovými skobami (příklad uveden zde)

rez-kombi-600

Řez podložím – nezpevněné podloží a zpevněné podloží
1, 9 – umělý trávník, 2 – kamenná drť 0-4 – 3 cm, 3 – šotolina 4-8 – 3 cm, 4 – drcené kamenivo 8-16 – 5 cm, 5 – drcené kamenivo 32-63 – 19 cm, 6, 13 – polopropustné podloží, 7 – štěrkopísek 2/15 kolem drenáže, 8 – pero a svod odvodnění, 10 – koberec ASB – 4 cm, 11 – koberec asfaltový otevřený 0/25 – 4 cm, 12 – drcené kamenivo 32-63 – 22 cm

Umělý trávník je dodáván v rolích. K pokládkám sportovních povrchů je dodáván tzv. plán kladení (kit), který určuje přesně, jak mají být role kladeny. Při manipulaci s rolí umělého trávníku odvalováním je nutné dbát na směr nábalu.

Na rozložené roli lze provádět řezy z rubové strany odlamovacím nůžem nebo velmi ostrým nožem. Řezání se provádí z rubové strany umělého trávníku. Nejprve se role rozmístí po celé ploše. Před lepením se spoje rolí umělého trávníku přeloží zpět pro rozložení podkladového pásu. Pro lepení spojů umělého trávníku se nanáší lepidlo (speciální dvou komponentní pryskyřičné lepidlo na bázi polyuretanu) středem na podkladový pás o šířce 30 cm. Lepidlo se nanáší rovnoměrně na podkladový pás v šířce 20 cm zubovou lištou. Je nutné zabránit tvoření míst s přebytkem lepidla. Umělý trávník se přeloží zpět a lehce se zaválcuje nebo jiným způsobem se vmáčkne do lepidla. Pro sportovní účely se provádí zásyp křemičitým pískem nebo EPDM nebo SBR granulátem. Lajny vymezující hrací plochu se vyřezávají dle plánu kladení.

lepeni2-250 lepeni3-250

Instalace podlahových typů – JUTAfloor

Koberec pokládáme na pevný, rovný, čistý a suchý povrch. Na rozložené roli lze provádět řezy z rubové strany odlamovacím nebo velmi ostrým nožem. Pro upevnění lze použít oboustrannou lepicí pásku pro umělé trávníky.

Materiály výplně

Výplň umělého trávníku mimo jiné zajistí nehybnost a stabilitu umělého trávníku. Základními výplněmi jsou:

písková výplň – křemičitý písek
gumová výplň – EPDM nebo SBR granulát
Písková výplň

K pískovým výplním umělých trávníků není možno používat jakýkoliv písek. Musí vyhovovat řadě požadavků. Okrouhlost zrn je nejdůležitějším znakem, který má přímý vliv na štěpení vláken trávníku. Jestliže částice písku mají ostré hrany, mohou se do vláken zařezávat a způsobit jejich mechanické poškození. V závislosti na kluzných vlastnostech a požadavcích na stabilitu se používají různé frakce. Dalším požadavkem je, aby písek neobsahoval příliš mnoho křídy. Ta může vytvářet nadměrné prášení, jenž má za následek zhutnění umělých trávníků. Navíc nadměrný obsah křídy kalí zabarvení hřiště.

EPDM nebo SBR výplň

Na trhu jsou dva typy granulátu, používané pro systém umělých trávníků, většinou se používá surový kaučuk EPDM nebo regenerovaná pryž SBR. Příležitostně se také nabízí recyklovaný EPDM.